Music Virtual Academy е международен проект, подкрепен от програмата Еразъм+ на Европейския съюз, който има за цел да помогне на артистите в дигиталната ера, като предоставя както полезни уроци и материали  в сферата на онлайн изксуството, така и нова платформа за стрийминг, създадена, за да даде нови възможности на изпълнителите в тази конкурентна област. За тази цел два модула са предоставени на тези, които се интересуват от използването на силата на дигиталния свят.

Music Virtual Academy е международен проект, подкрепен от програмата Еразъм+ на Европейския съюз, който има за цел да помогне на артистите в дигиталната ера, като предоставя както полезни уроци и материали  в сферата на онлайн изксуството, така и нова платформа за стрийминг, създадена, за да даде нови възможности на изпълнителите в тази конкурентна област. За тази цел два модула са предоставени на тези, които се интересуват от използването на силата на дигиталния свят.

Модули

Проектът се състои от два модула – Live Artist Training и Live Artist. Те взаимно се допълват, за да образоват изпълнителите как да се възползват максимално от възможностите на интернет и да им дадат нова платформа, за да достигнат по-добре до публиката си.

Live Artist Training

Създаден за да помогне на изпълнителите да се научат как да се поставят по-активно в дигиталния свят, модулът Live Artist Training е богата платформа за електронно обучение, която предоставя насоки за изпълнителите в непрекъснато нарастваща онлайн среда и предоставя знанията и уменията, необходими за установяване и развитие на дигитално присъствие чрез професионални уроци и материали за онлайн продставления, както и изграждане и задържане на публика в дигиталната среда.

Модулът предоставя уроци в следните категории:
  • Технически спецификации за онлайн представления
  • Маркетингови специфики за достигане на аудитории
  • Авторски права онлайн и защита на изпълнителите.

Live Artist

Докато модулът Live Artist Trainin предоставя информацията, необходима за успех в сферата на онлайн представленията, Live Artist предоставя алтернативна платформа за стрийминг, за да може един артист да се рекламира и да се свърже с публиката си. Live Artist използва добрите практики, научени от утвърдени конкурентни уебсайтове, но се опитва да заобиколи от техните клопки и да предостави страхотно изживяване както за изпълнителите, така и за техните зрители.
Платформата за стрийминг има следните функции:
  • Професионално записване и стрийминг на изпълнения.
  • Продажба на билети за събитията.
  • Ефективен маркетинг на всички събития в платформата.

За нас

Секторите, базирани на заведения, като представления и музика, са най-силно засегнати от мерките за социално дистанциране в резултат на кризата Covid-19. Резкият спад на приходите излага на риск финансовата им устойчивост и е довел до намалени заплати и съкращения с последици за веригата на техните доставчици, както от творчески, така и от некреативни сектори.
Основната цел на този проект е да даде нови възможности на изпълнителите, особено тези в музиката, чрез развитие на умения и компетенции за дигитална трансформация.

Целите на проекта са:

– Осигуряване на висококачествено и приобщаващо образование чрез обогатяване на учебния опит, като същевременно се подкрепя ефективното използване на дигиталните технологии при създаването на OER;

– Даване на възможности на изпълнителите, особено тези в музиката, да се адаптират към онлайн и дигиталната среда;

– Подобряване на използването на нови технологии за стрийминг в изкуствата чрез интегриране на налични цифрови и образователни ресурси.

Целевите групи на проекта са:

– Културна и творческа младеж, по-специално музикални изпълнители.

– Организации в културния и творческия сектор (CCS), които предоставят обучение по цифрови компетенции и младежки мрежи.

– Европейски лидери на CCS и изпълнителски изкуства, по-специално мениджъри, влиятелни лица в областта на сценичните изкуства и музикалното обучение.

Целени интелектуални резултата:

– Преглед и анализ на ресурси за дигитална трансформация; Разработване на задание; Насоки за дигитално присъствие на изпълнителите

– Електронна платформа: Модул за обучение „База данни за OER и инструменти за обучение“

– Електронна платформа: Модул Практика „Онлайн стрийминг, маркетинг и система за билети“

Всички резултати и заключения ще бъдат разпространени в общо четири събития във всички държави партньори.
Проектът ще подпомогне културния и творческия сектор в усилията им да се адаптират към ситуацията с пандемията и да надграждат знанията и уменията на изпълнителите и музикалните изпълнители.

ПАРТНЬОРИ

Партньорството се състои от пет организации от общо четири държави от ЕС. Всеки партньор е избран сред други организации в цяла Европа заради способността им да допринасят и подпомагат растежа и просперитета на проекта.

Фондация Culture Hub Bulgaria – България

Координатор на проекта

Фондация Culture Hub Bulgaria е регистрирана през 2019 г. от екип от опитни професионалисти в областта на музиката, обучението на изпълнители, импресарските услуги и др.
CHB използва образованието и културата, за да развие таланти и възможности за творчески личности, чрез предаване на знания и европейски опит и чрез насърчаване на иновативни практики.
CHB е собственик на значително професионално техническо оборудване и мобилно студио, необходимо за изработване на учебните материали, както и за нуждите на снимане, стрийминг и обучение.

MITRA – Франция

Партньор

MITRA FRANCE е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена в Ница, Франция през 2015 г.
Тя има 3 членове на борда и повече от 50 доброволци, които са активни в областта на младежта и образованието за възрастни. През последните години Mitra France предоставя семинари и подкрепа, управлявайки пилотни програми и разработвайки базирани на проекти учебни дейности по медии, мултимедийно предприемачество и дигитална грамотност.

VSI „Edukateka“ – Литва

Партньор

ПИ „Едукатека” е образователна и научна институция, която работи по неформални образователни програми за деца, младежи и възрастни. Публична и акредитирана институция „Едукатека“ осигурява повишаване на квалификацията на възрастни, учители и учебни помагала. Основателите на „Едукатека” споделят своя педагогически опит, разказвайки в национални и международни теоретико-практични, научни конференции, организирайки практически семинари и семинари, публикувайки материалите си в методически публикации. Значителен опит се натрупа и при координирането на национални и международни проекти, спечелили най-високите награди в Литва и Европа; както и ефективно прилагане на съвременни ИКТ инструменти и нетрадиционни форми на обучение в ежедневния трудов живот. Ние използваме виртуална учебна среда за работа с учащи се и облачни технологии за администриране на персонала.

INNETICA – Испания

Партньор

Основана през 2009 г., INNETICA е сдружение с нестопанска цел (НПО), чиято мисия е да насърчава сътрудничеството между организации в цяла Европа за насърчаване на европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз. Неговата мисия е да насърчава проекти за социални иновации, в допълнение към разработването на образователни проекти и преподавателски дейности.

INNETICA има сред целите си да насърчава устойчивото развитие чрез инициативи, насочени към опазване на околната среда.

INNETICA допринася за подобряване на качеството на образованието и обучението на асоциираните лица чрез разработването на европейски проекти, които улесняват иновациите и обмена на добри практики. INNETICA поддържа и организира обучителни програми, симпозиуми и конференции.

Ивент Продакшън ЕООД – България

Партньор

Ивент Продакшън ЕООД е фирма, регистрирана през 2007 г. Има дългогодишна история на предоставяне на обучения и услуги в областта на аудио-видео и живо изпълнение, които се предоставят по три начина:

  • обслужване на вътрешни партньорства и
  • обучение на собствен персонал и партньори,
  • изпълнение на аутсорсинг услуги към външни партньори.

Персоналът на Event Production изнася лекции и участва във всички обучителни дейности на своите партньори и разработва дигитални и теоретични курсове в различни професионални области.

Erasmus+
Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на публикациите не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Информация за връзка

Връзки

Фондация Culture Hub Bulgaria
Проектен офис
36А, Брезите, ул.
1616 София, България
тел: 00359 899 90 85 51
поща: culturehubbulgaria@gmail.com

Links